Protipožární vrata - Vrata-Komplet.cz

protipožárná vrata

  • Vhodná pro všechny typy objektů  v závislosti na požárním zatížení
  • Spolehlivá řešení posuvných vrat odpovídající provozu a riziku v jednokřídlém i dvoukřídlém provedení.
  • Protipožární konstrukce jsou zkoušeny podle DIN 4102, jejich kvalita je průběžně sledována ústavem pro zkoušení materiálu.
  • Kouřotěsná protipožární posuvná vrata pro bezpečné únikové a záchranné cesty jsou navíc zkoušena i podle normy DIN 18095.
  • Jsou doporučena pro všechny prostory s velkou frekvencí osob, kde je nutné v případě požáru chránit lidi před šířením životu nebezpečných kouřových plynů.
  • Pro rychlý průchod osob a průjezd vozíků nebo menších dopravních vozů jsou nabízena protipožární posuvná vrata s integrovanými dveřmi.
  • Obecně jsou integrované/únikové dveře z důvodu požární ochrany vybaveny horním uzavíračem s kluznými lištami.

Nezávazně poptat produkt Zobrazit katalog